Welkom op onze website!

Beste Lennikenaar,

Lennik anders en beter besturen. Daar gaan deze gemeenteraadsverkiezingen om !

Politiek betekent voor mij in de eerste plaats verantwoordelijkheid opnemen in het dorp waar ik familie en vrienden heb en waar ik altijd thuis zal kunnen komen. Bekommerd om de toekomst van onze gemeente, doe ik aan politiek, wil ik meebouwen aan een warm bestuur met visie en met respect voor de eigenheid van onze Vlaamse, landelijke gemeente. Met waardering voor de vele mensen die dagelijks de verantwoordelijkheid opnemen in de zorg voor hun gezin, familie, vrienden, in verenigingen en voor elkaar.

Als fractieleider van CD&V heb ik jammer genoeg moeten vaststellen dat Lennik de laatste jaren door de vele ruzies binnen de huidige meerderheid niet goed bestuurd werd. Elke visie ontbrak. De financiële toestand leed hieronder waardoor we nu gedwongen worden meer te doen met minder.

Zondag mag U beslissen wie onze gemeente voor 6 jaar gaat besturen. De vraag die U hierbij moet stellen is : werd uw belastinggeld de voorbije 12 jaar goed besteed? Is uw veiligheid, de verkeerssituatie in Lennik erop vooruit gegaan of niet? Zijn de wegen en fietspaden goed onderhouden? Heeft U een betere dienstverlening gekregen?

Op onze lijst staan stuk voor stuk waardevolle kandidaten die zich reeds op één of andere manier inzetten voor onze gemeenschap en daarin getoond hebben wat zij in hun mars hebben. U mag op hun luisterbereidheid, inzet, kennis en ervaring vertrouwen.

Er staat zondag heel veel op het spel. Als U wil dat er iets verandert in onze gemeente, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid op.

We zullen uw vertrouwen niet beschamen. Samen met U zullen wij Lennik goed besturen.

Met vriendelijke groeten,

Heidi ELPERS
Lijsttrekker


Heidi Elpers
 • 46 jaar
 • Licentiaat in de Handels- en Consulaire Wetenschappen
 • Gemeenteraadslid sinds 1994
 • Politieraadslid sinds 2004
 • Oud-Chiroleidster
 • Bestuurslid KVLV-Eizeringen
 • Fiscaal Adviseur van Vice-Premier en Minister van Financiën, Steven Vanackere
Ik ben Heidi, 46 jaar, gehuwd met Dominique en mama van Astrid. Ik ben fiscaal adviseur van Minister van Financiën, Steven Vanackere.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik lijsttrekker voor de CD&V en uw kandidaat burgemeester.

Politiek is een passie. Ik ben er bijna voltijds mee bezig. Beroepshalve in de Wetstraat. Als fiscaal adviseur personenbelasting heb ik de kans om aan projecten te werken die iedere burger aanbelangen.

Maar hoe graag ik mijn werk ook doe, politiek betekent voor mij in de eerste plaats verantwoordelijkheid opnemen in de gemeente waar ik ben opgegroeid, waar ik naar school en jeugdbeweging ben geweest, waar mijn vrienden en familie wonen. Maar waar in de eerste plaats mijn hart ligt.

18 jaar geleden werd ik voor de eerste keer verkozen. Vandaag besef ik heel goed dat deze bewuste keuze een goede keuze is. Van thuis uit heb ik geleerd dat je pas gelukkig bent als een ander ook gelukkig is. Nog nooit was mijn motivatie zo groot om deel te nemen aan de verkiezingen. Ik ben er immers van overtuigd dat Lennik veel beter bestuurd moet worden. Dat er veel meer rekening houden moet worden met al onze inwoners. Kortom veel meer Lennik en minder Blabla.Dominique Coucke
 • 45 jaar
 • Licentiaat in de Bestuurswetenschappen
 • Gegradueerde in de Rechtspraktijk
 • Lid van de Algemene Vergadering CM – Sint-Michielsbond
 • Lid van E.C.G. (=expertisecentrum van Gemeentesecretarissen)
 • Lid van de Ouderraad van het Sint-Jozefcollege van Aalst
 • Zetelt namens CD&V Lennik in de Milieuraad, de Werkgroep Trage Wegen en in het Lokaal Overleg Kinderopvang
 • Gastdocent aan het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
 • Gemeentesecretaris van Kampenhout
Ik heb thuis van mijn West-Vlaamse ouders, altijd meegekregen dat je in het leven niets zomaar in je schoot geworpen krijgt, maar er hard voor moet werken. En dat je je moet inzetten voor diegenen die minder kansen hebben gekregen. Dit heeft me aangezet om me in te zetten in verschillende verenigingen in mijn geboorte- en studentenstad Antwerpen. Uit dit maatschappelijk engagement groeide mijn politiek engagement. Vanuit mijn opvoeding en opleiding wens ik nu zelf actief mee te werken aan onze Lennikse samenleving. Ik wil mijn politieke verantwoordelijkheid opnemen om me in de eerste plaats dienstbaar op te stellen voor anderen.

De gemeente wordt geconfronteerd met vele nieuwe uitdagingen. De financiële toestand van de gemeente dwingt ons om meer te doen met minder. Besturen is vooruitzien. Maar daarvoor is een beleidsvisie nodig die prioriteiten vastlegt en systematisch stappen van realisatie uitwerkt. Daarover gaan de verkiezingen : bestuurders aanduiden die op een creatieve wijze omgaan met de bestuurlijke ruimte op lokaal niveau om concreet antwoord te geven op de samenlevingsproblemen.

Het voeren van een gezond financieel management, het voeren van een modern personeelsbeleid en het inplannen van een intern controlesysteem zijn de hoekstenen van een krachtdadige en slagvaardige gemeenteoverheid.
Als licentiaat in de Bestuurswetenschappen en Gegradueerde in de Rechtspraktijk wil ik me inzetten om deze belangrijke projecten in te voeren. Daarbij zal mijn ervaring als gemeentesecretaris van pas komen bij de uitvoering ervan.

Met uw stem kan ik veel mensen een stem geven.

Lees hier meer over: